Jak postupovat při dopravní nehodě

K dopravní nehodě často dojde ve zlomku vteřiny. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří zejména, překročení povolení rychlosti, nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy a nesprávné předjíždění. Takové chování na silnici pak často vede k velice Vážným dopravním nehodám.

Postup při dopravní nehodě v bodech:

  • V první řadě určitě zastavte osobní automobil, jak nejrychleji to možné je a zabezpečte místo nehody.
  • Je-li někdo zraněn, poskytněte první pomoc a vždy kontaktujte záchrannou službu, policii či evropskou linku tísňového volání.
  • V případě, že z vozidel uniká olej nebo palivo, volejte neprodleně hasiče.
  • Jestliže se vyskytla škoda na Vašem vozidle, zkuste ji odhadnout. Zkuste se domluvit s druhým řidičem na tom, kdo je viníkem.
  • Pokud je potřeba zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, tento krok můžete provést, je-li nehoda nahlášena policii a vyznačili jste postavení vozidel sprejem, křídou nebo pískem nebo jste se shodli na odstranění vozidel s účastníky dopravní nehody.
  • Zajistěte odtah vozidla. Zdokumentujte nehodu, vyplňte záznam o dopravní nehodě.