Otázky a odpovědi

Jak dlouho můžu uplatňovat škodu?

Při dopravní nehodě do čtyř let od vzniku nehody, při pracovním úrazu do dvou let od úrazu.

Kolik dostanu peněz za úraz?

To se nedá takto definovat. Úraz z dopravní nehody i z pracovního úrazu se dělí na dvě části. Bolestné a případné trvalé následky. Vše se hodnotí dle bodového systému, kde  jeden bod je v současné době 264,- Kč. Výše hodnocení je závislá na rozsahu zranění. Trvalé následky může stanovit pouze soudní znalec  jmenovaný příslušným soudem.

Na co vše mám nárok?

Máte nárok na odškodnění újmy na zdraví, úhradu věcné a hmotné škody, na ušlý zisk (mzdu), na úhradu léků a kompenzačních pomůcek a na dopravu k lékaři. Vše  lze uplatnit jednotlivě.

Kdy můžu uplatnit trvalé následky?

Trvalé následky (Ztížení společenského uplatnění) lze nárokovat nejdříve po roce od vzniku škodní události, ale obecně po roce od ustálení zdravotního stavu. Vždy záleží na konkrétním druhu zranění.

Proč bych měl využít vašich služeb?

Pojišťovna, pokud musí platit, tak se logicky musí snažit uhradit co nejméně, protože je to klasický podnikatelský subjekt. Pojišťovna nemá žádnou povinnost vás informovat o vašich nárocích a ve většině případů Vám dá pouze to, co uzná za vhodné. Víte na co a na kolik máte nárok.

Kolik stojí vaše služby?

Dopředu nehradíte nic! Vše je na vzájemné dohodě a jedná se o procentuální část z vymožené částky na příslušné pojišťovně.