Pracovní úrazy

Často se stává u poškozených lidí, že se vůbec nedozví o svých nárocích na náhradu škody na zdraví. V některých případech bohužel dochází pouze k částečnému uplatnění nároků a požadavků a s tím souvisejícím nedostatečným finančním odškodněním.

Zprostředkujeme:

  • Kvalitní služby právníka s dlouholetou praxí
  • Konzultace s právníkem zdarma
  • Zajištění odborných posudků

Při uplatnění nároků jsou potřebné odborné znalosti soudní praxe při rozhodování v obdobných věcech, jimiž náš kolektiv advokátní kanceláře disponuje. Před podáním požadavku na odškodnění
zajistí odborné znalecké posudky týkající se zdravotního stavu, v rámci kterých je hodnoceno veškeré poškození.

O největší části odškodnění může rozhodnout na základě žaloby pouze soud. Pokud poškozený včas nepodá žalobu na toto plnění k soudu, nárok se promlčí.

Využijte bezplatnou konzultaci:

  • Mám nárok na odškodnění?
  • Právní jednání probíhá, ale dostanu dopovídající odškodnění? 
  • Uplatnil/a jsem všechny své nároky na odškodnění? 
  • Jaké jsou lhůty pro uplatnění nároku na odškodění?

Může se stát, že zaměstnavatel odmítá uznat svou odpovědnost za pracovní úraz, nebo jí odmítá z části nebo ji naopak přízná, ale pojišťovna stále hledá různé důvody, pro které plnění odmítá. V těchto případech doporučujeme, abyste se obrátili na odbornou pomoc.